Zaproszenie dla dzieci – Adwent – Msza św. Roratnia