XXVI Niedziela zwykła (26.09.2021)

NowogardMsza św. o godz. 9 w intencji + Wanda Sołowiej + Dietrich Buntjen (Binsien).

LestkowoMsza św. o godz. 10 w intencji za Parafian.

MiętnoMsza św. o godz. 11 w intencji + Wacław Pacer 21 r. śm.

NowogardMsza św. o godz. 12 w intencji + Tadeusz Kućmira 3 r. śm.