Zachęta do zbierania ziarenek dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023

Przypominamy o zbieraniu ziarenek po Mszach świętych w każdą Niedzielę.

Ziarenka będą rozdawane od pierwszej Niedzieli września – 04.09.2022 na kżdej Mszy świętej.

Bardzo ważne żeby takie ziarenka zbierali przede wszystkim uczniowie z klasy:

klasa 3 – przygotowujący się do sakramentu spowiedzi i komunii świętej

klasa 4 – obchodzący w tym roku szkolnym rocznicę pierwszej komunii świętej

klasa 7 – przygotowujący się do sakramenu bierzmowania

kalsa 8 – przygotowujący się do sakramentu bierzmowania

 

ks. proboszcz Ireneusz Kamionka