ks. Ireneusz Kamionka

  • Urodzony 17.10.1963 – Szczecin.
  • Święcenia kapłańskie 18.06.1989 – Szczecin.
  • Proboszcz w Parafii MBF w Nowogardzie od 01.07.1996 do dnia obecnego.
  • Budowniczy kościoła pod wezwaniem MBF i plebanii.
  • Opiekun Koła Przyjaciół Radia Maryja nr 5969.
  • Kanonik Honorowy Myśliborskiej Kapituły Kolegiackiej od 2016 roku.
  • Wicedziekan Dekanatu Nowogard od 2018 roku.

 

 

 

 

Praca magisterska – Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, 19.11.1999.
Tytuł pracy – Pomiędzy szkołą a parafią. Nauczanie religii katolickiej w Polsce w latach 1945-1961.

Studia doktoranckie – 2008 do 2012 na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, kierunek teologia, specjalność : teologia apostolstwa w Centrum Teologii Apostolstwa w Ołtarzewie.

Dyplom doktora nauk teologicznych – 20.10.2014, w dyscyplinie teologia dogmatyczna.
Tytuł pracy – Eklezjologiczny i chrystologiczny wymiar mariologii w pismach Heinricha Marii Köstera.
Wydanie książkowe pracy – red. M. Kowalczyk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

Wykłady w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie, który funkcjonuje jako jednostka wydziałowa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wykłady dla doktorantów sekcji teologii apostolstwa i sekcji teologii życia konsekrowanego oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, od roku 2015 do dzisiaj.

Redaktor gazety i artykuły w tej gazecie (40), Głos Szczecińsko-Kamieński, nakład 20 tysięcy. Regionalny (bezpłatny) miesięcznik społeczno-chrześcijański.